ICJW CCJW PRAGUE
česky   english

News

ICJW’s 16th European Conference will be held on November 3 – 5, 2019, in Athens, Greece. More...

12th European Cantors Convention, 'Yamim Noraim - Combining the Traditional with the New' was held on Wednesday 21 - 25 November 2018 in Prague. More...

O nás

CCJW - Společnost židovských žen České republiky o.s. byla založena v Praze v roce 2010 jako dceřiná organizace Mezinárodní rady židovských žen (ICJW – International Council of Jewish Women), se kterou sdílí hlavní cíle a poslání. Kromě mezinárodní spolupráce se sesterskými organizacemi, CCJW pravidelně spolupracuje s Rafael Institutem v Praze, Nadačním Fondem Obětem Holocaustu, Židovskou Obcí Praha, Společností pro výchovu mládeže CHINUCH, Výborem pro péči o Prix Irene v Praze nebo se například pravidelně účastní vzdělávacích seminářů HERCZEG v Jeruzalémě.

O ICJW - O mezinárodní radě židovských žen

Mezinárodní rada židovských žen ICJW vznikla roku 1912 v Berlíně. Nyní zastřešuje v různých zemích 43 samostatných sesterských organizaci, které spolupracují na ochraně lidských práv a tradičních židovských hodnot. Společným cílem je zlepšovat postavení a životy žen ve společnosti, přispívat k mezi-náboženské toleranci, ke snášenlivosti mezi kulturami a podporovat vzájemné poznávání a dialog.

ICJW není organizací politickou, má však možnost vydávat prohlášení a organizovat iniciativy, které mohou přispět k humanizaci politiky. Jako nezisková organizace má poradní hlas v ECOSOC při Organizaci spojených národů i v dalších mezinárodních organizacích. Usiluje o spravedlivou společnost, která respektuje také tradiční hodnoty židovské, staví se proti antisemitismu a nenávisti.

Více o ICJW se můžete dozvědět na www.icjw.org.

NFOH