ICJW CCJW PRAGUE
česky   english

Mezinárodní setkání ICJW v Praze

© Mark Podwal Roots and Fruits, Courtesy Forum Gallery, NYJednou za čtyři roky pořádá ICJW mezinárodní setkání (konvenci), a to u příležitosti dokončení jednoho programu a zahájení dalšího. Místo setkání se záměrně mění, stěhuje po celém světě, jako uznání existence významných židovských obcí v Izraeli i v diaspoře. Pravidelně se tak opakuje možnost vzájemného poznávání mezi členkami, navazování a upevňování vztahů, společného učení. V roce 2014 se bude toto největší setkání všech členek z celého světa konat v Praze.

Toto dvaadvacáté setkání bude současně první, které se koná v Evropě střední či východní a jako pořadatelé tedy zamýšlíme uvést mimo jiné účastníky do naší reality. Praha - Pražská židovská obec - hrála významné místo v historii středověkých Aškenázů, na sklonku monarchie a v počátku XX. století vytvořili pražští Židé zcela mimořádnou literaturu v jazyce českém i německém. Praha byla jedním z míst, kde se odehrával Holocaust. V současnosti je Česká republika jedna z mála zemí, které na mezinárodním fóru podporují Izrael.

Těšíme se nicméně na náměty z nejrůznějších částí světa, doufáme v účast až tří stovek členek.

Jako téma našeho setkání jsme vybrali název "Od KOŘENŮ k PLODŮM - KOŘENY HOŘKÉ, PLODY ŽIVOTADÁRNÉ":  tento symbol vyjadřuje naše úsilí obracet minulé historické tragedie co možno k dobrému, k novému poznání, mravnosti a humanismu v přítomnosti i v budoucnosti. Domníváme se, že s touto myšlenkou se mohou ztotožňovat i hosté setkání.

NFOH